Att handleda språket i uppsatsen (HSU)

Kursen syftar till att deltagarna ska få ökad kunskap om handledning av språket i uppsatsen samt få verktyg för att mer effektivt kunna stödja studenters skrivutveckling. Kursen ges i samarbete med Akademiskt skrivcentrum och är en valbar temakurs om 2 veckor.

Innehåll

Kursen syftar till att öka förmågan att på ett effektivt sätt handleda språket i uppsatsen för att därigenom stödja studentens skrivutveckling. Det övergripande målet är att kursdeltagare ska utveckla strategier för att identifiera tillgångar och brister i studenters språkhantering och för att sedan med större skicklighet kunna utforma en processinriktad skrivhandledning. Under kursen skapas även möjlighet att öka sin kompetens kring hur det egna ämnets handledningspraktik ser ut och kan utvecklas. 

Omfattning

80 h eller motsvarande 2 veckors heltidsstudier. Fysiska träffar: 4

Behörighet och urval

Öppen för all undervisande personal som handleder och examinerar uppsatser på kandidat-, magister- och masternivå.

Inget urval görs. Sökande bereds plats allt eftersom en komplett ansökan inkommer till Högskolepedagogiskt centrum. Anmälan kan komma att stänga före sista anmälningsdag om kursen fylls och därmed kan kursen bli fulltecknad före sista anmälningsdag. Vid för få anmälda, kan kursen komma att ställas in.

Kursplan

Läs hela kursplanen som pdf.

Kursdatum HT2019

Tid: kl. 08.15-12.00 följande dagar:

16 september (obligatorisk närvaro)
26 september
14 oktober
7 november

Antalet platser minst 6 deltagare max 15. 

Kostnad

För anställda vid universitetet erläggs ingen avgift utan kostnaden täcks av fakultetsmedel. 
Externa deltagare betalar en kursavgift som motsvarar 2000 kr ex moms/veckas heltidsstudier. Kurskostnaden faktureras efter kursstart. Vid avbokning efter sista anmälningsdag ca 1 månad före kursstart, utan synnerliga skäl, kommer Högskolepedagogiskt centrum att avgiftsbelägga deltagarens beställande enhet med 2000 kr.

Kontakt

Kursansvariga Dana Nilsson och Maria Axinge This is an email address
svarar på frågor om kursinnehåll. 

Kursadministratör Erika Qvist svarar på praktiska frågor om tider, lokaler och registrering i lärplattformen Blackboard, fakturor med mera. Telefon 019-30 37 37, e-post: This is an email address