Handledning i klinisk verksamhet, grund

En kvinnlig och en manlig student läser tillsammans i varsin rosa fåtölj.

Handledning i klinisk verksamhet, grund är en tvärprofessionell kurs för högskoleutbildade kliniska yrkesgrupper inom medicin och hälsa. Kursen syftar till att ge grundläggande kompetens för handledning inom det egna yrket respektive tvärprofessionellt. Kursen är en av flera kursmoduler där du kan utveckla din pedagogiska kompetens inom handledning.

Kursen är tvärprofessionell och bygger på aktiva lärandeformer med teoretisk förankring och erfarenhetsutbyte med andra kursdeltagare.  Kursen ger möjlighet till praktisk träning, att hålla i ett reflekterande handledningssamtal, göra bedömningar samt att ge återkoppling. 

Inför första kursdagen ska deltagaren ha genomgått webbaserade introduktionsföreläsningar samt ha genomfört ett självrättande test som finns på universitets läroplattform. För att registreras på kursen krävs godkänt resultat på det självrättande testet. 

Kursen Handledning i klinisk verksamhet, grund omfattar två fysiska träffar (2 dagar), tillsammans med webbaseradintroduktionsföreläsning och självrättande test (totalt 2 timmar).

Det kommer att finnas valfri möjlighet att därutöver genomföra kompletterande hemuppgift, så att kursen motsvarar 40 arbetstimmar (1 veckas heltidsstudier) eller 1,5hp.

Observera att godkänt resultat på kursen inte automatiskt ger högskolepoäng (hp) utan endast efter beslut om tillgodoräknande från respektive institution kan hp ges. Deltagaren ansvarar själv för ansökan om tillgodoräknande efter avslutad kurs.

Utbildningen vänder sig till dig med anställning inom Region Örebro län, Örebro kommun samt Örebro universitet som handleder i verksamhetsförlagd utbildning under såväl läkarutbildning som medellånga medicin- och vårdutbildningar (t ex arbetsterapeut, audionom, biomedicinsk analytiker, fysioterapeut, röntgensjuksköterska, sjuksköterska, specialistutbildningar samt barnmorskeprogram).

Utbildningen motsvarar även kurskrav inom ramen för läkares ST samt grundkrav för att vara handledare till läkare under AT, BT och ST. 

Yrkesexamen/generell examen med inriktning mot medicin- eller omvårdnadsvetenskap krävs för behörighet.

Urval till kursplatser sker proportionellt utifrån yrkestillhörighet med målsättning att skapa en tvärprofessionell sammansättning bland kursdeltagare.

Vid behov prioriteras kursplats för sökande med påbörjat eller planerat specifikt pedagogiskt uppdrag inom Region Örebro län samt ST-läkare med mindre än 1 år kvar till specialistansökan.

 

Kursplan publiceras under vårterminen 2021. 

Kursen kommer att ges digitalt eller fysiskt på campus beorende på hur situationen ser ut för Covid -19 under vårterminen 2021.

Kursdeltagarna kan välja mellan att delta under kurstillfälle 1 eller kurstillfälle 2. 

Kurstillfälle 1: 6-7 maj kl 08:30 - 16:30
Kurstillfälle 2: 27-28 maj kl 08:30 - 16:30

Ingen kursavgift debiteras deltagare med anställning inom RÖL, Örebro universitet eller kommunal hälso- och sjukvård.

Vid avbokning efter sista anmälningsdag ca 1 månad före kursstart, utan synnerliga skäl, kommer Högskolepedagogiskt centrum att avgiftsbelägga deltagarens beställande enhet med 2000 kr.

Desiree Wiegleb Edström svarar på frågor om kursinnehåll.
Telefon: 073-624 85 79, e-post: This is an email address

Kursadministratör Anna Asplund svarar på praktiska frågor om tider, lokaler och registrering i lärplattformen Blackboard, fakturor med mera. Telefon 019-30 37 84, e-post: This is an email address

Anmälan är öppen från 20 januari till längst 28 februari. Observera att anmälan kan komma att stänga före sista anmälningsdag om kursen fylls. Länk till anmälan.