Kursutvecklingsprocessen och kursvärdering (KUP)

I kursen Kursutvecklingsprocessen inklusive kursvärdering, KUP, tar vi nästa steg i arbetet med kursutveckling som påbörjades på UP1 och HPG. Kursen är en valfri temakurs av universitetets utbud av behörighetsgivande kurser. Förkunskapskrav finns dock.

Innehåll

Kursens syfte är att stötta och stärka arbetet med kursutvecklingsprocessen. Under kursen diskuteras vilka konsekvenser högskolelag, högskoleförordning, lokala visions- och styrdokument har för kursutvecklingsarbetet. Kursen berör samtliga steg i kursutvecklingsprocessen: planering, genomförande inklusive kursvärdering, kursanalys, resultat, kursutveckling (åtgärder) och återkoppling men huvudfokus är på de ”senare delarna”: olika former av kursvärderingar, kursanalys, resultat, kursutveckling och återkoppling till studenter och verksamhet. Kursen förutsätter aktivt deltagande med eget arbete inför och mellan kurstillfällena. 

Omfattning

40 h eller motsvarande 1 veckas heltidsstudier. Fysiska träffar: 3

Behörighet och urval

Behörig är den som har avslutat HPG eller UP1 eller motsvarande. Inget urval görs. Sökande bereds plats allt eftersom en komplett ansökan inkommer till Högskolepedagogiskt centrum. Anmälan kan komma att stänga före sista anmälningsdag om kursen fylls och därmed kan kursen bli fulltecknad före sista anmälningsdag. Vid för få anmälda, kan kursen komma att ställas in.

Kursplan

Publiceras under vt19.

Kursdatum HT2019

Kursen kommer inte att ges ht2019. Arbetet med kursvärdering och kursutvecklingsprocessen är inte avslutat ännu och därför skjuts kursstarten på framtiden. Planerad kursstart vt2020 under förutsättning att erforderliga beslut av respektive instans är fattade.

Kostnad

För anställda vid universitetet erläggs ingen avgift utan kostnaden täcks av fakultetsmedel. 
Externa deltagare betalar en kursavgift som motsvarar 2000 kr ex moms/veckas heltidsstudier. Kurskostnaden faktureras efter kursstart. Vid avbokning efter sista anmälningsdag ca 1 månad före kursstart, utan synnerliga skäl, kommer Högskolepedagogiskt centrum att avgiftsbelägga deltagarens beställande enhet med 2000 kr.

Kontakt

Kursansvarig Viveca Olofsson svarar på frågor om kursinnehåll.
Telefon 019-30 38 07, e-post: This is an email address

Kursadministratör Erika Qvist svarar på praktiska frågor om tider, lokaler och registrering i lärplattformen Blackboard, fakturor med mera. Telefon 019-30 37 37, e-post: This is an email address