Problembaserat lärande (PBL)

Detta är en kurs om den pedagogiska modellen problembaserat lärande (PBL) med speciellt fokus på basgruppsarbetet. Företräde till platserna ges till undervisande personal vid institutionerna HV och MV.

Innehåll

Teoretiska grundprinciper i Problembaserat Lärande, basgruppsarbetet, sjustegsmodellen, grupprocesser, handledarrollen, basgruppsfallen.

Kursen bygger på interaktiva lärandeformer med såväl teoretisk reflektion som möjlighet att praktiskt träna rollen som handledare. Till kursdag tre förbereder samtliga deltagare en kort muntlig presentation av en teoretisk fördjupning.

Omfattning

40 h eller motsvarande 1 veckas heltidsstudier. 3 fysiska träffar.

Behörighet och urval

Blivande basgruppshandledare inom läkarprogrammet samt de som möter våra studenter inom landstinget och universitetet och som vill få en fördjupad förståelse för den centrala arbetsformen inom problembaserat lärande. I mån av plats kan annan undervisande personal vid universitetet komma ifråga.

Kursplan

Läs hela kursplanen som pdf.

Kursdatum HT2019

Kursen hålls på Campus USÖ och ges i två gånger i höst. 

  • 26 september - heldag
  • 27 september - halvdag fm
  • 10 oktober - heldag
    eller
  • 28 november - heldag
  • 29 november - halvdag fm
  • 12 december - heldag 

Observera att kursen ges i två omgångar. Välj den omgång vars tider passar dig, det framgår av anmälan nedan.

Kostnad

För anställda vid universitetet erläggs ingen avgift utan kostnaden täcks av fakultetsmedel. Även caseseminarieledare och basgruppshandledare anställda vid Region Örebro Län, Region Värmland och Region Dalarna har fri tillgång till kursen. 
Externa deltagare betalar en kursavgift som motsvarar 2000 kr ex moms/veckas heltidsstudier. Kurskostnaden faktureras efter kursstart. 

Kontakt

Kursansvarig Marie Lidskog och kursadministratör Eva Strandkulle svarar gärna på frågor om kursen via e-post This is an email address.

Anmälan Problembaserat lärande - PBL

Anställd vid Örebro universitet?*

Hantering av personuppgifter

Genom din ansökan kommer Örebro universitet att samla in uppgifter om namn, personnummer, e-postadress, fakturaadress, födoämnespreferenser, användar-id och arbetsgivare för att kunna behandla din ansökan. Behandlingen görs som en del av vårt myndighetsuppdrag som universitet och syftar till att behandla din ansökan, kontrollera behörighet, grund för urvalsgrupp i förekommande fall, utfärda eventuellt intyg och fakturera rätt belopp om avgift ska erläggas.

Samtliga uppgifter kommer att sparas under minst två år eller tills dess kursen är avslutad. Namn, personnummer och resultat av kursen sparas i universitetets diarium. Du kan ta del av det som registrerats om dig eller ha synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom att kontakta administratören på PIL-enheten via funktionsadress This is an email address På följande länk hittar du universitetets information om hur vi behandlar personuppgifter. https://www.oru.se/om-universitetet/behandling-av-personuppgifter-vid-orebro-universitet/
Klagomål som inte kan lösas med Örebro universitet kan lämnas till Datainspektionen.