Tips och Tricks (TOT)

Tips och Tricks (TOT) är en valbar men mycket värdefull kurs för dig som ännu inte har så mycket erfarenhet av undervisning på högskola eller universitet eller för dig som vill få nya perspektiv på din undervisning. Undervisningen sker på engelska under ht2019 och på svenska vt2020. Anmälan är nu stängd. Har du frågor om anmälan kan du kontakta oss via e-post till This is an email address.

Innehåll

Tips och tricks ger en praktisk introduktion till högskolepedagogik. Kursen kommer att ge dig möjlighet att handfast och konkret öva på studentfokuserade sätt att föreläsa, hålla seminarier, labbar eller handledning. Den kommer också att ge dig verktyg för hur du hanterar utmanande och oväntade situationer i klassrummet. Du får även guidning till hur du använder digitala verktyg i din undervisning och hur du arbetar med bedömning med inriktning på studenters lärande. Kursen riktar sig till nya lärare i högre utbildning eller mer erfarna lärare som vill få inspiration och nya idéer till sin undervisning. Kursen kommer att ges både vår- och höstterminen, växelvis på svenska och engelska.

Omfattning och språk

80 h eller motsvarande 2 veckors heltidsstudier. Fysiska träffar: 5
Höstterminen 2019 ges kursen på engelska.

Behörighet och urval

Behörig är den med avslutad akademisk examen.
Inget urval görs. Sökande bereds plats allt eftersom en komplett ansökan inkommer till Högskolepedagogiskt centrum. Anmälan kan komma att stänga före sista anmälningsdag om kursen fylls och därmed kan kursen bli fulltecknad före sista anmälningsdag. Vid för få anmälda, kan kursen komma att ställas in.

Kursplan

Läs hela kursplanen som pdf. Obs! Kursen har fått ett annat namn sedan publiceringen av anmälan i mars. Nytt namn är Praktisk pedagogik för nya lärare/ A practical introduction to teaching - PPL/PTT.

Kursdatum HT2019

Fysiska träffar kl. 9.00-16.00 följande datum:

26 augusti
27 augusti
17 september
23 september
24 september

Kostnad

För anställda vid universitetet erläggs ingen avgift utan kostnaden täcks av fakultetsmedel. 
Externa deltagare betalar en kursavgift som motsvarar 2000 kr ex moms/veckas heltidsstudier. Kurskostnaden faktureras efter kursstart. Vid avbokning efter sista anmälningsdag ca 1 månad före kursstart, utan synnerliga skäl, kommer Högskolepedagogiskt centrum att avgiftsbelägga deltagarens beställande enhet med 2000 kr.

Kontakt

Kursansvarig Kristin Ewins svarar på frågor om kursinnehåll.
Telefon 019-30 38 73, e-post: This is an email address

Kursadministratör Erika Qvist svarar på praktiska frågor om tider, lokaler, fakturor med mera. Telefon 019-30 37 37, e-post: This is an email address