Universitetets idé

Vad är egentligen ett universitet? Vad ska ett samhälle ha universitet till? Hur förhåller sig begreppen utbildning och bildning till varandra i en universitetskontext? Och finns det idag någon levande och realistisk universitetets ”idé”?

Under höstterminen 2020 kommer utbildningen ges digitalt.

Innehåll

Denna kurs erbjuder lärare, forskare och andra yrkesgrupper verksamma inom området för den högre utbildningen en möjlighet att ta del av den samtida akademiska diskussionen om universitets ställning i det moderna samhället och att reflektera över den egna yrkesrollen i relation till denna diskussion. Syftet är att kursdeltagarna därigenom ska få möjlighet att fördjupa sina kunskaper om universitetet som samhällsaktör och som institution, samt att i ljuset av dessa reflektera över sitt eget arbete och därigenom utvecklas i sin egen yrkesidentitet.

Omfattning

80 h motsvarande 2 veckors heltidsstudier eller 3 hp. Observera att godkänt resultat på kursen inte automatiskt ger högskolepoäng (hp) utan endast efter beslut om tillgodoräknande från institutionen kan hp ges.
4 fysiska träffar över två terminer, två under höstterminen och två under vårterminen.

Behörighet och urval

Examen från universitetsutbildning på grundnivå eller motsvarande.

Inget urval görs. Behöriga sökande bereds plats allt eftersom en komplett * ansökan inkommer till Högskolepedagogiskt centrum. Anmälan kan komma att stänga före sista anmälningsdag om kursen fylls och därmed kan kursen bli fulltecknad före sista anmälningsdag. Vid för få anmälda, kan kursen komma att ställas in.

* Komplett ansökan innebär att den digitala anmälan har inkommit samt att din närmaste chef har godkänt ditt deltagande. 

Kursplan

Läs hela kursplanen som pdf.

Kursdatum HT2020 och VT2021

v 42 tisdag 13 oktober kl. 9-12
v 48 tisdag 24 november kl. 9-12
v 6 8 februari kl. 9-12
v 14 6 april kl. 9-12

Kostnad

För anställda vid universitetet erläggs ingen avgift utan kostnaden bekostas av fakultetsmedel.
Externa deltagare betalar en kursavgift som motsvarar 2000 kr ex moms/veckas heltidsstudier. Kurskostnaden faktureras efter kursstart. Vid avbokning efter sista anmälningsdag ca 1 månad före kursstart, utan synnerliga skäl, kommer Högskolepedagogiskt centrum att avgiftsbelägga deltagarens beställande enhet med 2000 kr.

Kontakt

Kursansvarig Sverre Wide svarar på frågor om kursinnehåll. Telefon 019- 30 34 59, e-post This is an email address
Kursadministratör Anna Asplund svarar på praktiska frågor om tider, lokaler och registrering i lärplattformen Blackboard, fakturor med mera. Telefon 019-30 37 84, e-post: This is an email address

Anmälan

Anmälan öppnar 15 mars - som längst 15 september. Observera att anmälan kan stänga före sista anmälningsdag om kursen fylls. Länk till anmälan.