Workshoppar och konsultationer

Här hittar du som lärare information om vilket praktiskt stöd vi på Högskolepedagogiskt centrum erbjuder i form av bokningsbara workshoppar och konsultation kring pedagogiskt utvecklingsarbete.

Workshop med en pedagogisk utvecklare

Vi som arbetar på Högskolepedagogsikt centrum vill gärna vara goda förebilder när det gäller att arbeta strukturerat, systematiskt och strategiskt. Därför erbjuder vi  bokningsbara workshoppar. Våra pedagogiska utvecklare erbjuder ett brett utbud av högskolepedagogiska workshoppar som med fördel kan bokas av ett lärarlag, en ämnesgrupp eller ett programråd .

Konsultation med en pedagogisk utvecklare

Självklart går det också att få enskilt pedagogiskt stöd från Högskolepedagogiskt centrum i ditt arbete. Våra pedagogiska utvecklare ställer gärna upp som bollplank och hjälper dig att tänka vidare runt undervisning och examination. 

Om du är intresserad av en workshop eller konsultation, kontakta This is an email address så vidarebefordas ditt ärende till någon av våra pedagogiska utvecklare.