Inställd! Nationell studievägledarkonferens

Tecknad bild av två människor som samtalar och texten samtal pågår.

Nationell studievägledarkonferens 2020 är inställd

Vi har kommit till ett läge där vi behöver hjälpas åt för att minimera kontaktytor och ta vårt samhällsansvar för att bromsa spridningen av coronavirus. Med anledning av regeringsbeslut och Folkhälsomyndighetens bedömning att det föreligger en mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige av covid-19-viruset har vi ställt in konferensen.
Detta är första gången sedan 1988 som en konferens ställts in.

Med stor sorg tackar vi för oss och tackar för all goda och glada tillrop och hoppas att ses vid nästa års konferens 2021.

 

Konferensen uppfyller Örebro universitets arbete att driva på arbetet mot de globala målen för hållbar utveckling. Läs mer på Hållbara evenemang

Menyn är säsongsanpassad, ekologisk och närproducerade råvaror serveras i så stor utsträckning som möjligt. Engångsmaterial som inte kan återvinnas eller återanvändas används i så liten utsträckning som möjligt. Vi arbetar också för att öka allas möjlighet att delta på lika villkor och för att minska klimatpåverkan. Information och dokumentation sker i första hand digitalt.