Regional skolkonferens 28 oktober

Barn i förskola och skola

Förskola och skola utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund

Lärarutbildningen vid Örebro universitet inbjuder pedagogisk personal och rektorer inom förskola och skola, verksamhetschefer, skolchefer och skolpolitiker till en regional skolkonferens 28 oktober 2020 på temat Förskola och skola utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund.

Konferensen innehåller presentation av regeringens försöksverksamhet med praktiknära forskning, föreläsning om beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund, presentationer av pågående regionala praktiknära forskningsprojekt, samtal med forskare om deltagande i forskningsprojekt, AI-workshop och presentation av förskollärarstudenters självständiga arbeten.

Tid och plats

Digital konferens via Zoom, 28 oktober 2020
Programmet start kl. 09.00
Slut kl.16.00

Anmälan och deltagaravgift

Individuell anmälan krävs.

Deltagande i konferensen är kostnadsfritt för pedagogisk personal och rektorer inom förskola och skola, verksamhetschefer, skolchefer och skolpolitiker.

Eventuell avanmälan meddelas i god tid, dock senast 9 oktober.

Konferensen finansieras av Örebro universitet.

Sista anmälningsdag 9 oktober.Lararutbildningen.png