Huvudtalare

Huvudtalare/keynote speakers

 

Professor Frank A. Sloan

Frank A Sloan

 J. Alexander McMahon Professor of Health Policy and Management and Professor of Economics Emeritus. Professor Sloan's latest research involves substance abuse and cancer cost and disparities. His tenure base at Duke was in the Department of Economics. He had a secondary appointment at the Sanford School of Public Policy. He officially became Emeritus on July 1, 2018.

Link: https://sanford.duke.edu/people/faculty/sloan-frank

 

Professor Anna Dreber Almenberg

Anna Dreber Almenberg

Anna Dreber Almenberg innehar Johan Björkman professuren i nationalekonomi vid HHS och forskar inom beteendeekonomi. Hon har ofta ett tvärvetenskapligt angrepp i sina studier och samarbetar med bland annat biologer, antropologer och psykologer. Hennes senaste arbeten gäller replikering av forskningsresultat och administration av hormonpreparat för att studera eventuella effekter på bl.a. ekonomiska preferenser.

Länk: https://sites.google.com/site/annadreber/