Kontakt

Eventuella frågor besvaras av arrangörsgruppen i Örebro:

Anna Philipson, Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län

Lars Hultkrantz, Handelshögskolan vid Örebro universitet

Margareta Möller, Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län

Daniela Andrén, Handelshögskolan vid Örebro universitet

Maria Ekbäck Palmetun, Läkemedelscentrum, Region Örebro län

Alexandra Metsini, CAMTÖ, Region Örebro län

Lars Hagberg, Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län