Disputation: Ann-Sofie Jonsson, måltidskunskap

15 oktober 2021 13:15 Campus USÖ, C1

Ann-Sofie Jonsson, Restaurang- och hotellhögskolan, disputerar med sin avhandling "The ”ity” factor in hospital meals. Performing, experiencing and understanding hospitality within the hospital frame".

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: The ”ity” factor in hospital meals.
Performing, experiencing and understanding hospitality within the hospital frame

Opponent: Erwin Losekoot, Professor, Stenden University of Applied Studies, Nederländerna

Digitalt deltagande: Några dagar före disputationen kommer länk för digitalt deltagande att finnas här.

Uppdatering på grund av rådande läge avseende covid-19:
För att hålla avstånd och minska risken för smittspridning är antalet platser i hörsalen begränsat.
Allmänheten ges tillträde i mån av plats.
Disputationen kommer kunna följas via länk.
Restaurang- och hotellhögskolan betonar vikten av att samtliga som deltar fysiskt vid disputationen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Update due to the current situation regarding Covid-19:
In order to keep distance and reduce the risk of spreading the virus, the number of seats in the lecture hall is limited.
Access to the public defence for the general public is subject to availability.
It will be possible to follow the public defence via link.
The School of Culinary Arts and Meal Science emphasizes the importance of everyone participating in the public defence to follow the recommendations from The Public Health Agency of Sweden (Folkhälsomyndigheten).