Disputation: Daniel Adolfsson, Datavetenskap

31 oktober 2023 13:00 Hörsal L2, Långhuset, Campus Örebro

Daniel Adolfsson disputerar i datavetenskap vid institutionen för naturvetenskap och teknik.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Robust large-scale mapping and localization"

Opponent: Professor Timothy Barfoot, University of Toronto, Canada 

Åhörarlänk: Det kommer att vara möjligt att följa disputationen digitalt. En åhörarlänk kommer att publiceras här senast dagen innan disputationen.