Disputation: Leanne Johnstone, företagsekonomi

09 december 2022 13:15 Hörsal F, Forumhuset

Leanne Johnstone disputerar i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Örebro universitet

Avsedd examen: Ekonomie doktorsexamen

Avhandlingens titel: The Limits of Control? The Role of Sustainability Control for Constructing Accountability within Organisations

Opponent: Professor Matti Skoog, Åbo Akademi

Digitalt deltagande: Klicka här för att följa disputationen digitalt.