Disputation: Simon Lundh, företagsekonomi

27 mars 2020 13:15 Hörsal T, Teknikhuset

Simon Lundh, disputerar i företagsekonomi vid Handelshögskolan.

Avsedd examen: Ekonomie doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Application of Principles-based Accounting Standards: the case of internally generated intanglibles”

Opponent: Professor Gunnar Rimmel, Henley Business School (University of Reading)