Disputation: Vasiliki Kondyli, Datavetenskap

10 oktober 2023 13:15 Hörsal F, Forumhuset

Vasiliki Kondyli disputerar i datavetenskap vid institutionen för naturvetenskap och teknik.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: Behavioural Principles for the Design of Human-Centred Cognitive Technologies: The Case of Visuo-Locomotive Experience 

Opponent: Professor Maithilee Kunda, Vanderbilt University, USA

Åhörarlänk: det kommer att vara möjligt att följa disputationen digitalt. En åhörarlänk kommer att publiceras här senast dagen innan disputationen