Klimat och hållbarhet i fokus när framtidens miljövetare ska utbildas

Två personer på ett fält.

Den nya utbildningen ger kunskap och verktyg att hitta lösningar på de komplexa klimat- och miljöutmaningar som vi står inför, både i Sverige och i världen, där produktionen av mat spelar en nyckelroll.

Nu startar Örebro universitet en ny utbildning i miljövetenskap med inriktning mot hållbara livsmedelssystem.
– Det är en unik utbildning för dig som vill vara med och bidra till en hållbar framtid, säger Johanna Björklund, forskare i miljövetenskap och ansvarig för det nya programmet.

Programmets tyngdpunkt ligger på ämnet miljövetenskap, men eftersom det är en tvärvetenskaplig utbildning innehåller den även kurser i allt från miljörätt, ekonomi och innovation till mikrobiologi, toxikologi och måltidsekologi.

Johanna Björklund

Johanna Björklund.

All kunskap som förmedlas bygger på aktuell forskning.

– Vi har starka forskningsmiljöer inom området miljö och miljögifter och mat och hälsa här vid Örebro universitet. Det gör att vi kan skapa ett unikt program som tar ett helhetsgrepp om ekosystemet och hela livsmedelskedjan, från jord till bord – både lokalt och globalt, säger Johanna Björklund.

En fem veckor lång praktikperiod ingår i utbildningen, liksom samarbeten med företag i branschen.

– Våra studenter kommer att få jobba med verkliga fall hos till exempel jordbrukare och livsmedelsproducenter i regionen, säger Johanna Björklund.

Miljövetare inom hållbarhet – ett framtidsyrke enligt branschen

Den nya utbildningen är efterfrågad av branschen, enligt Ola Albrektsson, verksamhetsledare på organisationen Agro Örebro som samlar företag och producenter inom lantbruk och livsmedel i Örebro län.

Ola Albrektsson

Ola Albrektsson,

– Äntligen finns det ett program som ger en övergripande förståelse för alla de tre hållbarhetsaspekterna – ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Det kommer att vara avgörande för rollen som brygga inom alla större organisationer i livsmedelsbranschen, som till exempel hållbarhetsstrateg, säger han.

Nya riktlinjer inom EU kommer att ställa allt högre krav på företags hållbarhetsredovisningar. Här har miljövetare med kunskap om livsmedelsbranschen en viktig roll i framtiden, enligt Ola Albrektsson.

– Jag ser att den här typen av program kommer att efterfrågas i alla typer av större livsmedelsföretag och organisationer som behöver en generalist som förstår hela livsmedelskedjan och har kunskap om vad som behövs för ett mer hållbart och resilient livsmedelssystem, säger han.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Maria Elisson, Willy Hedberg och i-Stock. 

Miljövetenskapligt program, hållbara livsmedelssystem är en treårig utbildning på grundnivå som omfattar 180 högskolepoäng. Den startar hösten 2023.

Ansökan öppnar den 15 mars 2023.

Som miljövetare med inriktning mot hållbara livsmedelssystem kan du till exempel jobba som hållbarhetschef eller strateg inom näringslivet, med miljö- och jordbruksfrågor på en myndighet eller med produktutveckling och innovation inom livsmedelsbranschen.

Här kan du läsa mer om Miljövetenskapligt program, hållbara livsmedelssystem.