Disputation: Anna Heuman

02 juni 2022 13:15 Hörsal F, Forumhuset

Anna Heuman disputerar i humanistiska studier.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: Negotiating standard language ideology: Metalinguistic discussions in mundane, online interaction. 

Opponent: Susanna Karlsson, docent, Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi, Göteborgs universitet.

Digitalt deltagande: Åhörarlänk kommer att publiceras här cirka en vecka innan disputationen.