Disputation: Hanna Grylin, rättsvetenskap

29 november 2019 09:15 Hörsal L2, Långhuset

Hanna Grylin disputerar i rättsvetenskap vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Avsedd examen: Juris doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Passivitetsrätten vid skattetillägg"

Opponent: Mats Höglund, docent, Karlstads universitet

Lägg till i din kalender