Disputation: Hanna Samzelius, sociologi

21 april 2023 13:15 Hörsal L2, Långhuset

Hanna Samzelius disputerar i sociologi på Institutionen för humaniora, utbildning- och samhällsvetenskap vid Örebro universitet.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Bakom bonusfamiljen - Kvinnliga föräldrapartners och partnerdöttrars omsorgsgörande"

Opponent: Docent Torbjörn Bildtgård, Stockholms universitet