Disputation: Ida Melander

03 juni 2022 10:15 Hörsal F, Forumhuset

Ida Melander disputerar i humanistiska studier.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: Att göra sin röst hörd. Sjukdomsförhandlande diskurser, genrer och berättelser om endometrios. 

Opponent: Anna W Gustafsson, docent, Lunds universitet.

Digitalt deltagande: Åhörarlänk kommer att publiceras här cirka en vecka innan disputationen.