Disputation: John Brauer, socialt arbete

10 juni 2022 10:15 Hörsal L2, Långhuset, Campus Örebro

John Brauer disputerar i socialt arbete vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Labour Market Policies - Structure and Content, Space and Time"

Opponent: Daniel Clegg, Senior Lecturer, University of Edinburgh, Skottland