Disputation: Jonas Ålander, musikvetenskap

23 maj 2022 13:00 Hörsal M, Musikhögskolan

Jonas Ålander disputerar med sin avhandling i musikvetenskap vid Musikhögskolan.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: Musik, migration och villkor - en studie om deltagandevillkor i det svenska musiklivet

Opponent: Karin Eriksson, docent vid Linnéuniversitetet

Varmt välkomna!