Disputation: Maria Moberg Stephenson, socialt arbete

09 april 2021 10:15 Hörsal L2, Långhuset

Maria Moberg Stephenson disputerar i socialt arbete vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen.

Avhandlingens titel: From Young Migrants to ‘Good Swedes’. Belonging and the Manifestations of Borders and Boundaries in NGO Social Work.

Opponent: Bridget Anderson, Professor of Migration, Mobilities and Citizenship, Bristol University.

Uppdatering på grund av rådande läge avseende covid-19:
För att kunna hålla avstånd och minska risken för smittspridning är antalet platser i hörsalen begränsat. Allmänheten ges tillträde i mån av plats. Disputationen kommer att kunna följas via länk. Vi betonar vikten av att samtliga som deltar fysiskt vid disputationen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Digitalt deltagande:
Ett par dagar innan disputationen kommer en åhörarlänk att publiceras här.