Disputation: Merve Tuncer, sociologi

27 oktober 2023 13:15 Hörsal F, Forumhuset

Merve Tuncer disputerar i sociologi vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Avsedd examen: Filosofie doktor

Avhandlingens titel: Weaving Translocal Lives, Bridging Ageing Experiences: Turkish-born Women in Sweden.

Opponent: Docent/biträdande professor Monica Allgurin Wilinska, Högskolan i Jönköping.

Åhörarlänk här