Disputation: Nadia Moberg, musikvetenskap

03 juni 2022 13:00 Konsertsalen, Musikhögskolan

Nadia Moberg disputerar med sin avhandling i musikvetenskap vid Musikhögskolan.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: Dis/harmoni. (Re)konstruktionen av högre musikerutbildning i klassisk musik.

Opponent: Petter Dyndahl, professor vid Inland Norway University of Applied Sciences

Varmt välkomna!