Disputation: Sara Thunberg, socialt arbete

12 juni 2020 10:15 Hörsal L2, Långhuset

Sara Thunberg disputerar i socialt arbete vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Victimization, Positioning and Support – Young Victims' Experiences of Crime"

Opponent: Simon Green, reader in Criminology, University of Hull, England