Disputation: Tor Arnison, psykologi

12 oktober 2022 13:15 Hörsal L2, Långhuset

Tor Arnison disputerar i psykologi vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete,

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Tired of pain or so tired it hurts? Mechanisms and factors  influencing the temporal relationship between insomnia and pain in adolescents."

Opponent:  Nicole Tang, professor, University of Warwick, Storbritannien