Disputation: Vladimir Cotal san Martin

20 september 2019 13:00 Hörsal F, Forumhuset

Vladimir Cotal san Martin disputerar i medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: The Mediated Representation of Working Conditions in the Global South: Discourse, Ideology and Responsibility

Opponent: Anna Roosvall, professor, JMK, Stockholms universitet, Sverige

 

Lägg till i din kalender