Spikning: Giacomo Lindgren Zucchini, rättsvetenskap

09 september 2020 11:00 Studentcentrum, Långhuset, campus Örebro

Giacomo Lindgren Zucchini spikar sin avhandling i rättsvetenskap vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Avhandlingens titel: Composite Supplies in the Common System of VAT

Tid och plats för disputation: 30 september 2020, kl 09:15, hörsal L2. Långhuset, Örebro universitet.