Spikning: Hanna Thuresson

08 oktober 2021 09:30 — 08 september 2021 Forumhusets foajé, 2a våningen

Hanna Thuresson spikar sin avhandling i pedagogik vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Avhandlingens titel: Yngre barns meningsskapande om läsande och skrivande i förskolans literacypraktik.

Tid och plats för disputation: 29 oktober kl. 13.15 i Hörsal F, Forumhuset.