ÖREBRO UNIVERSITET 20 ÅR

Denis Mukwege håller öppen föreläsning på Örebro universitet

23 oktober 2019 09:00 – 12:00 Aula Nova, Novahuset

Bilden föreställer doktor Denis Mukwege

Denis Mukwege håller en öppen föreläsning vid Örebro unversitet. Foto: Mukwege Foundation

Den 23 oktober bjuder Örebro universitet in till en förmiddag om hedersvåld, våldsregimer och sexualiserat våld som vapen i krig och konflikter. En av föreläsarna är förra årets nobelpristagare Denis Mukwege.

Denis Mukwege håller sin föreläsning på franska och tolkas till svenska. Övriga föreläsningar hålls på svenska.

Föreläsningarna kommer också att teckenspråkstolkas.

Antalet platser är begränsat, så kom gärna i god tid.

Föreläsningarna kommer också att webbsändas på Örebro universitets hemsida och Facebooksida samt på MR-dagarnas Facebooksida. 

Denis Mukwege håller även en föreläsning för studenter och personal vid USÖ under eftermiddagen. Här hittar du mer information om det.

Förmiddagen är en av Mänskliga Rättighetsdagarna i Örebro

Läkaren och gynekologen Denis Mukwege fick Nobels fredspris 2018 för sitt arbete mot sexualiserat våld som vapen i krig och konflikter. Han är chefsöverläkare på Panzisjukhuset i Bukavi, Kongo, och kommer  under föreläsningen att berätta om sitt arbete med kvinnor som utsätts för våld i det krig som pågår om värdefulla mineraler i regionen.

– Konflikterna fortsätter i oförminskad skala och en otäck trend är att allt yngre barn utsätts för våldet. Frågan om konfliktmineraler är högaktuell i Sverige då världens största batterifabrik planeras just i Sverige. Konflikten i Kongo är inte politisk, etnisk eller religiös i första hand utan en ekonomisk kris kring konfliktmineraler, berättar Denis Mukwege.

Starkt samband mellan sexualiserat våld och mäns makt

 Under förmiddagen på Örebro universitet föreläser även Sofia Strid, docent i genusvetenskap och Rúna Baianstovu, lektor i socialt arbete. Sofia Strid kommer att berätta om sin forskning om våldsregimer.

– Våldsregimforskningen breddar förståelsen av vad som räknas som våld, från det intentionella fysiska våldet till det sexuella, systemiska och symboliska. Resultaten visar starka samband mellan det sexualiserade våldet, militarisering och mäns makt. Kvinnor i konflikt och postkonfliktzoner är därför särskilt utsatta, säger hon.

Sofia Strid och Rúna Baianstovu

Sofia Strid, docent i genusvetenskap och Rúna Baianstovu, lektor i socialt arbete vid Örebro universitet.

Rúna Baianstovus föreläsning handlar om hedersrelaterat våld.

– Hedersrelaterat våld och förtryck kännetecknas av att det sker inom familjen eller släkten och att det är sanktionerat av det etniska samhälle som familjen och släkten känner tillhörighet till.

Etniska minoritetsgrupper särskilt utsatta

Våldet är ofta riktat mot flickor kvinnor och hbtq-personer, men det drabbar också pojkar och män.

– Hedersrelaterat våld och förtryck är starkast inom etniska minoritetsgrupper, särskilt i kombination med statslöshet, krig, migration och segregation, berättar Rúna Baianstovu.

I samband med föreläsningarna visas också utställningen IR Aesthetics, ett forskningsprojekt med forskare från Aston University i Storbritannien, där man undersöker historier om migration och flyktingkrisen ur ett tvärvetenskapligt perspektiv med flera fokusområden.

Välkommen!

Kontaktperson vid praktiska frågor: Åsa Granlund, This is an email address, 019-30 30 32.

Kontaktperson om förmiddagens innehåll: Agneta Blom, docent vid Örebro universitet, This is an email address, 070-215 03 17

Intervjuförfrågningar till Dr Denis Mukwege: Tommy Sandén, This is an email address, 070, 635 80 35

Lägg till i din kalender