Disputation: Adam Carstens, medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin

14 oktober 2021 09:00 Hörsal C1, X-huset, Campus USÖ

Adam Carstens disputerar i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Avsedd examen: Medicine doktor

Avhandlingens titel: Chronic inflammatory bowel diseases - studies of microbiota and its influence

Opponent: Johannes Espolin Roksund Hov, docent och överläkare, Rikshospitalet Oslo

Digitalt deltagande: Klicka här för att följa disputationen digitalt.