Disputation: Anders Joelson, medicinsk vetenskap inriktning kirurgi

14 februari 2020 09:00 Campus USÖ, X-huset, Hörsal C3

Anders Joelson disputerar i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi vid institutionen för medicinska vetenskaper.

Avsedd examen: Medicine doktorsexamen

Avhandlingens titel: "High-grade spondylolisthesis in young patients: Long-term results of in situ fusion"

Opponent: Hans Tropp, professor, Linköpings universitet