Disputation: Anna Philipson, medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap

18 februari 2022 09:00 Hörsal C1, Campus USÖ

Anna Philipson disputerar i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Avsedd examen: Medicine doktorsexamen.

Avhandlingens titel: "Health economic aspects of emotional problems and pain symptoms in childhood and adolescence, Long-term outcomes, efficacy and cost-effectiveness of interventions".

Opponent: Lars-Åke Levin, professor, Institutionen för hälsa, medicin och vård, avdelningen för hälsa och samhälle, Linköpings universitet.

Digitalt deltagande: Åhörarlänk kommer finnas här ett par dagar innan disputationen.