Disputation: Camilla Göras, medicinsk vetenskap med inriktning hälso- och vårdvetenskap

24 maj 2019 09:00 Falu lasarett, bibliotekets föreläsningssal

Camilla Göras disputerar i medicinsk vetenskap med inriktning hälso- och vårdvetenskap vid institutionen för hälsovetenskaper.

Avsedd examen: Medicine doktorsexamen

Avhandlingens titel: Open the door to complexity - Safety climate and work processes in the operating room

Opponent: Anna Forsberg, professor, Lunds universitet

Lägg till i din kalender