Disputation: Elin Karlsson, handikappvetenskap

20 maj 2022 13:00 Hörsal F, Forumhuset

Elin Karlsson disputerar i handikappvetenskap vid institutionen för hälsovetenskaper.

Avsedd examen: Medicine doktor

Avhandlingens titel: "Assessment of everyday functioning for adults with hearing loss - The development of Hearing and Functioning in Everyday life Questionnaire (HFEQ)"

Opponent: Professor Theresa H Chisolm, University of South Florida

Åhörare kan följa disputationen live via Zoom genom att klicka här