Disputation: Jonna Nyberg, handikappvetenskap

16 december 2021 09:00 Hörsal F, Forumhuset

Jonna Nyberg disputerar i handikappvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: Förändringar i transportrelaterad välfärd och myndighetsförtroende: En studie om personer som fått sitt körkort återkallat på grund av synfältsbortfall

Opponent: Professor Kerstin Westin, Umeå universitet

Disputationen kommer kunna följas via länk. Länken publiceras på denna sida dagen före disputationen.