Disputation: Pär Wennberg, medicinsk vetenskap med inriktning hälso-och vårdvetenskap

18 oktober 2019 09:00 Hörsal C1, Campus USÖ, Örebro universitet

Pär Wennberg disputerar i medicinsk vetenskap med inriktning hälso- och vårdvetenskap vid institutionen för hälsovetenskaper.

Avsedd examen: Medicine doktorsexamen

Avhandlingens titel: Pain management in older persons with hip fractures

Opponent: Bengt Nellgård, docent, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, GU

Lägg till i din kalender