Disputation: Per Cajander, medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi

12 maj 2023 09:00 Hörsal X1, X-huset, Campus USÖ

Per Cajander disputerar i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Avsedd examen: Medicine doktor

Avhandlingens titel: Risk of pulmonary aspiration during anesthesia and sedation

Opponent: Hans Törnblom, docent, Göteborgs universitet

Åhörarlänk: det kommer att vara möjligt att följa disputationen digitalt. En åhörarlänk kommer att publiceras här senast dagen innan disputationen.