Disputation: Rebecka Ahl, medicinsk vetenskap inriktning kirurgi

05 juni 2019 10:00 Hörsal C2, campus USÖ

Rebecka Ahl disputerar i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi vid institutionen för medicinska vetenskaper.

Avsedd examen: Medicine doktorsexamen

Avhandlingens titel: "The Association Between Beta-Blockade and Clinical Outcomes in the Context of Surgical and Traumatic Stress"

Opponent: Professor Jonathan Tilsed, Hull and East Yorkshire Hospitals NHS

Lägg till i din kalender