Disputation: Savanne Holster, medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin

17 januari 2020 09:00 Campus USÖ, Hörsal C1

Savanne Holster disputerar i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin vid institutionen för medicinska vetenskaper.

Avsedd examen: Medicine doktorsexamen.

Avhandlingens titel: Faecal Microbiota Transfer in Irritable Bowel Syndrome and Collagenous Colitis-Clinical outcomes and host-microbe interactions.

Opponent: Andreas Munk Petersen, PhD, Associate Professor, University Hospital Hvidovre, Danmark.