Disputation: Soran Gadan, medicinsk vetenskap inriktning kirurgi

06 mars 2020 09:00 Campus USÖ, X-huset, Hörsal C3

Soran Gadan disputerar i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi vid institutionen för medicinska vetenskaper

Avsedd examen: Medicine doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Long term aspects of defunctioning stoma following low anterior resection for rectal cancer"

Opponent: Emmanuel Tiret, professor, Departement of Surgery, Hopital Saint Antoine, Paris