Disputation: Tomas Boman, handikappvetenskap

15 november 2019 09:15 Hörsal P1, Prismahuset, Örebro universitet

Tomas Boman disputerar i handikappvetenskap vid institutionen för hälsovetenskaper.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Situationen på den svenska arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning - en sekundäranalys om sysselsättning, yrkesnivå, diskriminering, stöd och anpassning för personer med olika typer av funktionsnedsättning"

Opponent: Jan Tössebro, professor, NTNU (Norges tekniske-naturvitenskaplige universitet), Trondheim, Norge

Lägg till i din kalender