Disputation: Ulrika Fernberg, medicinsk vetenskap med inriktning mot biomedicin

15 november 2019 09:00 Campus USÖ, X-huset, hörsal C2

Ulrika Fernberg disputerar i medicinsk vetenskap med inriktning mot biomedicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Avsedd examen: Medicine doktor

Avhandlingens titel: Arterial stiffness and risk factors for cardiovascular disease in young adults

Opponent: Bo Fernhall, professor, University of Illinois at Chicago

Lägg till i din kalender