Disputation: Ulrika Hylén, medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin

11 november 2022 09:00 Hörsal C1, X-huset, Campus USÖ

Ulrika Hylén disputerar i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Avsedd examen: Medicine doktorsexamen

Avhandlingens titel: ImmunoPsychiatry from a transdiagnostic perspective- the immunometabolic interplay 

Opponent: Daniel Lindqvist, docent, psykiater, enheten för biologisk psykiatri och precisionspsykiatri, Lunds universitet.