Halvtidsseminarium: Miriam Pettersson, medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin

27 september 2019 10:00 C2409, X-huset, Campus USÖ

Miriam Pettersson håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin vid institutionen för medicinska vetenskaper.

Arbetets titel: Improving the discharge process for the stable, fullterm newborn.


Sakkunniga:

Uwe Ewald, professor, Uppsala universitet.

Stafan Särnblad, docent, Örebro universitet.

Katarina Patriksson, Fil. Dr., Högskolan Väst

Seminarieledare/huvudhandledare: Mats Eriksson, Örebro universitet.

Lägg till i din kalender