Spikning: Ahmad Mohammad Ismail, medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi

28 januari 2022 12:00 Medicinska biblioteket, X-huset, Campus USÖ

Ahmad Mohammad Ismail spikar sin avhandling i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Avhandlingens titel: "The Association Between Beta-Blocker Therapy and Mortality in Hip Fracture Patients"

Tid och plats för disputationen: 25 februari kl. 09.00 i hörsal C1, Campus USÖ