Spikning: Helena Ericson, idrottsvetenskap

26 augusti 2022 12:15 Prismafoajén vån.2, Prismahuset, Örebro universitet

Helena Ericson spikar sin avhandling i idrottsvetenskap vid institutionen för hälsovetenskaper

Avhandlingens titel: "The art of ageing well - a salutogenic perspective on physical activity for older adults"

Tid och plats för disputationen: 16 september kl.13:15 i Hörsal G, G-huset.