Spikning: Pär Wennberg, medicinsk vetenskap med inriktning hälso- och vårdvetenskap

27 september 2019 12:00 — 27 juni 2019 Medicinska biblioteket, C-USÖ (X-huset)

Pär Wennberg, institutionen för hälsovetenskaper, spikar sin avhandling i medicinsk vetenskap med inriktning hälso- och vårdvetenskap.

Avhandlingens titel: Pain management in older persons with hip fractures

Datum för disputation: 18 oktober 2019, Hörsal C1, C-USÖ, Örebro universitet

Lägg till i din kalender